Sjukhuskyrkan Dalarnas Frikyrkoråd

Anställning som sjukhuspastor bekostas av ett samarbete mellan olika parter, dels kommer pengar från Myndigheten för stöd till trossamfunden via Sveriges kristna råd.
Vi har även ett gott samarbete med Landstinget Dalarna, de står bla för de fina lokalerna på Falu lasarett och Säters sjukhus. Svenska Kyrkan är naturligtvis en viktig del i arbetet, sjukhuspastorn planerar och arbetar tillsammans med Svenska Kyrkans präster och diakoner.

Merparten av tjänsten betalas av den lokala föreningen Sjukhuskyrkan Dalarnas Frikyrkoråd. Föreningen är också sjukhuspastorns arbetsgivare. Det är en ideell förening där en mängd frikyrkoförsamlingar i Dalarna ingår. Det är dessa församlingar som gör heltidstjänsten som sjukhuspastor möjlig.